Què és el Projecte?

El Projecte d’Innovació Geografies Literàries 3.0 està reconegut i finançat per la Universitat de València- Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (UV-SFPIE), com a projecte Docentic (DOCE), amb les designacions següents:

  • “Geografies literàries 3.0 (2013-2014)”: UV-SFPIE_DOCE13-147317
  •  “Geografies literàries 3.0 (2014-2015)”: UV-SFPIE_DOCE14-223203
  • “Geografies literàries 3.0 (2015-2016)”: UV-SFPIE_GER15-315032

El coneixement del medi social i natural, la didàctica de la llengua arrelada al context, la configuració d’actituds positives i la capacitat de generar emocions són aspectes sobre els quals incideix una educació literària orientada cap al territori. Els itineraris literaris són espais viscuts, que podem recrear sobre mapes virtuals, que poden ser el fil conductor de relats digitals o, simplement, projectes didàctics col·laboratius que impliquen estudiants en un objectiu comú. Totes aquestes potencialitats són a la base del projecte “Geografies literàries 3.0”.
Volem crear un espai que puga consolidar-se com una pàgina de referència per a la formació i la docència universitària en itineraris didàctics que prenen els elements literaris com a eix vertebrador de l’activitat, en el marc de les TIC i la innovació educativa.
Amb això aconseguim mostrar propostes i recursos didàctics als nostres estudiants i s’obri un referent per a l’alumnat en la comprensió de la mediació del patrimoni literari i cultural. Un alumnat, el del Grau de Magisteri, especialitzat en l’anàlisi i la producció de materials educatius per a l’escola, per als quals els docents mostrem propostes didàctiques que han de ser enteses com a bones pràctiques. I, en relació al màster de professor/a de secundària, podem establir un espai de documentació sobre seqüències didàctiques que inclouen rutes literàries o activitats que prenen com a punt de partida el territori amb objectius didàctics concrets.
Un punt en comú entre les propostes dels diferents docents i les diferents universitats del projecte és el fet que els estudiants, des de diferents assignatures, participen en el disseny i realització de projectes que relacionen textos i llocs literaris, dins itineraris o propostes diverses.
Per tal de preparar aquests materials, per tal que els estudiants puguen documentar-se, per veure’n les possibilitats i les metodologies possibles en tota la gamma d’accions didàctiques sobre el territori ens cal un instrument que puga donar a conèixer les experiències diverses i cree un cert sentiment de xarxa col·laborativa entre diferents grups d’estudiants que hi participen.
Amb aquesta finalitat volem facilitar l’accés a tota una sèrie de recursos d’informació i de materials destinats a la comunitat d’estudiants de les distintes assignatures i itineraris vinculats amb el projecte.

Projecte Interuniversitari.