Qui Som?

La Xarxa d’innovació contínua “Geografies literàries 3.0 (2015-2016)”, aglutina sis  grups de professors de sis Universitats (UV, UVIC, UB, URV, UIB i UA), de diferents departaments, relacionats interdisciplinarment tant amb la Didàctica de la Llengua i la Literatura com a la Didàctica de les Ciències Socials i Experimentals, així com professionals de l’ensenyament secundari i del turisme cultural, amb l’objectiu d’integrar en diferents matèries universitàries propostes i experiències didàctiques basades rutes i itineraris didàctics a partir d’obres literàries, llocs literaris i espais geogràfics.

La Xarxa d’Innovació constitueix una plataforma de relació interuniversitària que vol aprofundir les experiències i possibilitats didàctiques de la relació entre territori i educació, des dels projectes consolidats Endrets i Poció. Poesia i Educació, respectivament. Aquesta col·laboració ha fructificat en diversos encontres, com ara el II Congrés Internacional Geografies Literàries, celebrat Vic l’abril del 2014 i publicacions com Un amor, uns carrers. Per a una didàctica de les geografies literàries i Per vells carrers de poble Territori, marca, educació i patrimoni (2014).

Projecte Interuniversitari.